POSPEŠENI TURNIRJI 2018
M Priimek in ime T Št.
1 POLAJŽER Danilo 80 4
2 ŠUTA Andraž 78 5
3 DOMINKO Darko 42 5
4 OREŠEK Branko 40 4
5 MURKO David 33 2
6 ŽUGAJ Fjodor 32 2
7 BOHAK Janko 28 5
8 ROZMAN Roman 26 5
9 ŽLENDER Boris 25 4
10 KUŽNER Ciril 22 6
11 FIJAN Milan 21 5
12 MAJCENOVIČ Martin 20 5
13 ZAJC Silvo 13 2
14 ŽAJDELA Karel 6 2
15 PIŠEK Matija 6 2